Kan ik ontslagen worden?

Kan ik ontslagen worden?

Kan ik ontslagen worden? U kunt op verschillende manieren ontslagen worden. Als u niet meer hoeft te werken, is niet altijd sprake van ontslag. Controleer dan of uw werkgever zich aan alle afspraken houdt. Krijgt u ontslag via UWV of de rechter? Dan kunt u het beste hulp vragen aan een advocaat.

Het hangt van uw arbeidscontract af of u iets tegen het ontslag kunt doen. Het is daarom belangrijk dat u nakijkt wat voor soort contract u heeft.

Kan ik ontslagen worden? Welke redenen zijn er?

  • om bedrijfseconomische redenen. Dat kan zijn als er een reorganisatie is, een bedrijfssluiting of verhuizing plaatsvindt. Ook kan het bijvoorbeeld gaan om het afstoten van een deel van de activiteiten door het bedrijf waar u werkt;
  • als u niet (meer) goed functioneert of niet (meer) geschikt bent voor uw werk. Uw werkgever moet u meerdere malen hebben gewezen op het feit dat u niet of onvoldoende presteert. Bij voorkeur moet dit gebeurt zijn in beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. U moet
  • de tijd krijgen om uw functioneren te verbeteren. Als u niet meer goed functioneert omdat u ziek bent, mag u niet worden ontslagen;
  • als u een conflict met uw werkgever heeft. De relatie tussen u en uw werkgever moet niet meer te herstellen zijn;
  • als u ernstige gewetensbezwaren heeft tegen uw werkzaamheden en uw werkgever geen andere functie heeft en ook geen aangepaste werkzaamheden;
  • als u gedurende lange periode arbeidsongeschikt bent;
  • als u zich onbehoorlijk gedraagt.

Kan ik ontslagen worden? Wat kan ik er tegen doen?

Een werkgever mag jou niet zomaar ontslaan. De werknemer is in Nederland goed beschermd. Een werkgever moet altijd een goede reden voor het ontslag hebben en moet dit ook kunnen aantonen. Zo kan een werkgever iemand niet van disfunctioneren beschuldigen zonder dit met een dossier aan te tonen.

Als een werkgever iemand om economische redenen wilt ontslaan, moeten er betrouwbare cijfers zijn om de noodzaak van dit ontslag aan te tonen. Ga dus nooit zomaar akkoord als de werkgever jou ontslaat! Zorg dat onderzocht wordt of het ontslag terecht in. En dat je weet welke stappen jij als werknemer het beste kunt zetten. Schakel hiervoor hulp in van een deskundige! Wij helpen je hier graag bij.